Informe preliminar de situació

Informe preliminar de situació

Informe preliminar de situació i informe de situació, per a activitats potencialment contaminants del sòl, d’acord a les exigències del R.D. 9/2005.