OLORS

OLORS

Determinació del nivell d’emissió d’olor, en UO/m3, d’acord a la norma europea EN 13725, tant en focus d’emissió actius (xemeneies, biofiltres,…) com passius (terrenys d’abocador, piles de compostatge, basses d’EDAR). Estudis de difusió d’olors a l’entorn, a partir dels resultats.