Pla de gestió de dissolvents

Pla de gestió de dissolvents

Elaboració del pla de gestió de dissolvents a les empreses afectades pel R.D.117/2003 i la seva presentació a la Generalitat.