Prevenció i control de la legionel·la en instal·lacions

Prevenció i control de la legionel·la en instal·lacions

Empresa autoritzada per dur a terme serveis de tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi amb la clau 5444CAT-LgB. Inscrita al Registre Oficial d’Establiment i Serveis Plaguicides (ROESP) de l’ASPCAT.

Disposem dels coneixements i equips necessaris per elaborar plans de  prevenció i control de legionel·la i complir amb la legislació estatal, autonòmica i la Norma UNE 100030,que s’ha de tenir en compte amb caràcter complementari segons l’art. 6 del Reial Decret 865/2003.

Oferim experiència, solvència tècnica i empresarial, tècnics qualificats amb certificació professional homologada, programes de tractament i manteniment. Anàlisis en laboratori acreditat per ENAC i l’ASPCAT.