Sorolls

Sorolls

Avaluació de la incidència del nivel de sorolls generats per activitats industrials, en dBA, mitjançant mesura amb sonòmetre-integrador, amb anàlisi de terços d’octava. Obtenció opcionalment de gràfics d’evolució.

sorolls